Merilniki toplotne energije

Merilnik toplotne energije ali kalorimeter je z vidika uporabnika najbolj pomemben in točen del merilne opreme ogrevalnega ali hladilnega sistema.

Preberi več

Vsi produkti

Mehanski (turbinski) kalorimetri

Mehanski (turbinski) kalorimetri

Kompaktni statični kalorimetri

Kompaktni statični kalorimetri

Ločeni statični kalorimeter 440+531

Ločeni statični kalorimeter 440+531

Merilniki učinkovitosti TP in TČ

Merilniki učinkovitosti TP in TČ

Delilniki stroškov ogrevanja 555/556

Delilniki stroškov ogrevanja 555/556

Potrebujete pomoč pri iskanju izdelkov?

Poiščite prave izdelke ali platforme za svoj projekt in sestavite rešitev, ki jo bo mogoče izpeljati v realnem času.

PDF icon Preberi več
Potrebujete pomoč pri iskanju izdelkov?

Merilnik toplotne energije ali kalorimeter je z vidika uporabnika najbolj pomemben in točen del merilne opreme ogrevalnega ali hladilnega sistema. Merilniki toplotne energije (MTE) so edine naprave, ki merijo porabe energije v fizikalnih enotah kWh ali MWh. Sestavni deli merilnika so pretočni senzor, par temperaturnih tipal in računska enota.

Namestitev MTE je mogoča samo v sistemih z zaključeno ogrevalno ali hladilno zanko. Dovod in povrat zanke porabnika toplotne energije tvorita obroč, kot npr.:

  • ogrevalni / hladilni krog stanovanjske enote,
  • talno gretje / hlajenje,
  • proizvodnja toplega zraka (konvektorji),
  • krog toplotnega izmenjevalca,
  • daljinsko ogrevanje.

Z uporabnega vidika se MTE pojavljajo v dveh vlogah:
a) kot razdelilniki porabe energije na sekundarnem delu, običajno v večstanovanjskih stavbah ali poslovnih objektih z več uporabniki
b) kot primarni merilnik v sistemih daljinskega ogrevanja s ali brez toplotnimi podpostajami
  
Prenešena toplota za potrebe ogrevanja ali hlajenja se izračuna po enačbi:

∆H = k(T) x QV x ∆T x ∆t

∆H = sprememba entalpije, prenešena energija, v npr.: kWh, MJ
k(T)= toplotni koeficient (lahko tudi k-faktor); približno 1.16 MWh/m3/K ali 4.18 MJ/m3/K za vodo; enako gostoti [kg/m3] pomnoženo s specifično toploto medija [kJ/kg/K] v odvisnosti od absolutnih temperatur dovoda in povrata,
QV = volumenski pretok medija, v npr.: l/h, m3/h,
∆T = temperaturna razlika med temperaturama dovoda in povrata,
∆ t = izmerjeni časovni interval, v npr.: h (urah), min, dnevih.

V praksi poznamo dve zasnovi merilnikov toplotne energije:

  • kompaktna izvedba merilnika z enim od temperaturnim tipalom v samem ohišju pretočnega senzorja. Merilniki imajo samo eno odobritev tipa za celoto, omejitev temperature medija do okoli 90 °C ter so stroškovno nekaj ugodnejši od ločene izvedbe,
  • ločena izvedba merilnika, kjer je za vsak posamezen sestavni del potrebna samostojna odobritev in overitev. Merilnike lahko uporabimo v sistemih s temperaturo do 200°C, cenovno pa so dražji od kompaktnih.

V prodajnem programu zastopamo opremo švicarskega proizvajalca Sontex SA, ki poleg mehanskih razvija merilnike toplotne energije z merjenjem pretoka po principu nihajočega curka (Fluidic Oscillator). Princip omogoča izredno stabilno in dolgotrajno meritev z visoko natančnostjo, v samem merilnem delu pa ni gibajočih sestavnih delov, ki so v težjih pogojih delovanja lahko izpostavljeni okvaram.

VEČ IZDELKOV

Kanalizacija in odvodnjavanje

Kanalizacija in odvodnjavanje

Projektiranje, prodaja, izvedba in vzdrževanje vodovodnih, kanalizacijskih in merilno – regulacijskih sistemov s 24-urno tehnično podporo.

Preberi več
Kanalizacija in odvodnjavanje
Nazaj na vrh