Čistilne naprave

Vsak od nas vsakodnevno generira odpadno vodo. V roku 24 ur porabi oseba v povprečju 100 litrov vode za osebne potrebe; od tega približno 50-60% za higieno (kopalnica). Ta voda takoj po uporabi, ne glede na lokacijo, postane »odpadna« in...
Preberi več

Potrebujete pomoč pri iskanju izdelkov?

Poiščite prave izdelke ali platforme za svoj projekt in sestavite rešitev, ki jo bo mogoče izpeljati v realnem času.

PDF icon Preberi več
Potrebujete pomoč pri iskanju izdelkov?

Vsak od nas vsakodnevno generira odpadno vodo. V roku 24 ur porabi oseba v povprečju 100 litrov vode za osebne potrebe; od tega približno 50-60% za higieno (kopalnica).

Ta voda takoj po uporabi, ne glede na lokacijo, postane »odpadna« in se odvede iz gospodinjstva. Če je bivališče priključeno na kanalizacijski sistem, voda doseže komunalno čistilno napravo. Če bivališče ni priključeno na kanalizacijo, je treba vodo najprej prečistiti – proces s pomočjo katerega se voda prečisti do skoraj prvotnega stanja – in šele nato izpustiti v okolje.

Odpadna voda vsebuje primešane trde delce, organske spojine (ostanki živali, rastlin, maščob itn.), druge hranilne snovi (dušik, fosforjeve spojine itn.) ter različne kemikalije (detergente, čistila, sredstva za dezinfekcijo itn.), ki jih je treba pred izpustom vode odstraniti.

Depuro One

Biološka čistilna naprava DEPURO ONE predstavlja popolno biološki sistem za čiščenje odpadnih vod iz gospodinjstev in podobnih odplak (domovi, hoteli, restavracije itn.) ter je bila dimenzionirana, preizkušena in odobrena v skladu z EU standardom UNI  EN  12566:3  (Male čistilne naprave do 50 PE  –  3.del:  Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjske odplake). Preskusi so bili izvedeni s strani nemškega laboratorija PIA GmbH (NB 1739), ki je v skladu z omenjenim EU standardom izdal certifikat za ta sistem.
DEPURO ONE sestavljata dva rezervoarja: primarni rezervoar za ločevanje gošče, bakterijsko presnovo in akumulacijo ter oksidacijski rezervoar z recirkulacijo za oksidacijo onesnaževalcev, prisotnih v odplakah. Oba rezervoarja sta izdelana iz plastike – linearni polietilen nizke gostote (LLDPE) – ob uporabi tehnologije rotacijskega litja.
DEPURO ONE zagotavlja visoko stopnjo prečiščevanja gospodinjskih odplak v smislu glavnih referenčnih parametrov: BPK5, KPK, SS (suspendirane snovi) in Ntot  (celokupni dušik).

V napravo ni dovoljeno odvajati:

  • industrijskih odpadnih vod
  • deževnice ali recikliranih vod iz plavalnih bazenov itn.
  • vod, ki vsebujejo agresivne kemikalije, ostanke nafte in olj ipd.
Prednosti sistema DEPURO ONE:
    
- Obratovalna zagotovila: preskusi, izvedeni skladno z omenjenim EU standardom pod nadzorom kvalificiranega laboratorija,  potrjujejo navedene stopnje čiščenja sistema.
- Visoko učinkovito čiščenje. Stopnja čiščenja
- Širok nabor modelov za domove s populacijskim ekvivalentom 2 do 40 PE.
- Preprostejše vzdrževanje in manjši stroški upravljanja.
- Enostavna in poceni montaža: zahvaljujoč lahkim komponentam.
- Trdnost: močni in trpežni elementi iz enega kosa (monoblok izvedba).
- Spoštovanje okolja: polietilen je mogoče 100% reciklirati.

VEČ IZDELKOV

Kanalizacija in odvodnjavanje

Kanalizacija in odvodnjavanje

Projektiranje, prodaja, izvedba in vzdrževanje vodovodnih, kanalizacijskih in merilno – regulacijskih sistemov s 24-urno tehnično podporo.

Preberi več
Kanalizacija in odvodnjavanje
Nazaj na vrh