BA sistemski ločevalniki

Voda, pitna voda, je že od nekdaj definirana kot najvažnejša življenjska potrebščina. Primerno nazivu bi si zaslužila tudi najboljšo možno zaščito pred onesnaženjem ali kontaminacijo. Če za črpališča, izvire, vodohrane, cevovode in ostale segmente fiksnega vodovodnega omrežja to v praksi v večini primerov velja, pa nevarnost onesnaženja predstavljajo t.i. mobilna odjemna mesta.

Preberi več

Stopi v stik

CMC GROUP d.o.o. varstvu vaših osebnih podatkov posveča posebno pozornost in skrb. Podrobnejša pravila glede uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov si lahko preberete v Pravilniku o zasebnosti.
BA sistemski ločevalniki
BA sistemski ločevalniki

Opis izdelka

Mobilna ali začasna odjemna mesta vode imajo veliko prednosti, vendar lahko istočasno predstavljajo precej resno tveganje za onesnaženje ali celo ogrožanje zdravja. Sejmi, prireditve na prostem, kmetijsko gospodarstvo, gradbišča ipd. so za časa svojega življenja tesno povezani z omrežjem pitne vode. Ob spletu nesrečnih okoliščin in ne dovolj strokovni izvedbi instalacije ter zaščite, se lahko kaj kmalu zgodi, da kontaminirana voda s prizorišča uide v vodovodni sistem. Pogosto so priključki na takšnih lokacijah provizorične narave, izvedeni z vrtnimi cevmi in opremljeni z nezanesljivimi armaturami.

BA sistemski ločevalnik omogoča optimalno zaščito pitne vode preko svoje zasnove treh tlačnih con, ki so medsebojno ločene z nepovratnima ventiloma. Med prednjo tlačno cona, v kateri deluje tlak cevovodnega omrežja in srednje tlačne cone, se nahaja vstopni nepovratni ventil. Izstopni nepovratni ventil med srednjo in zadnjo tlačno cono pa preprečuje pretok tekočine od odjemalca nazaj v armaturo.Mirujoča pozicija
(pod obratovalnim tlakom)
Ko ni odjema voda na zadnji strani, so nepovratni ventil na vhodnem delu, nepovratni ventil na izhodnem delu ter izpustni ventil zaprti.

 

Pretočna pozicija
Pri odjemu vode, sta nepovratna ventila odprta. Izpustni ventil je v zaprtem položaju.

V srednji tlačni komori je nameščen izpustni ventil za odzračevanje, ki voden preko tlačne razlike med prednjo in srednjo cono.  

 

Ločevalna pozicija
V primeru povratne absorbcije pade tlak na vstopnem delu. Ko je minimalna tlačna razlika med prednjo in srednjo cono nad 140 mbar, se odpreta nepovratni ventil na vstopu in izpustni ventil. V primeru dviga tlaka v zadnji coni se zapre nepovratni ventil na izstopnem delu. V kolikor nepovratni ventil pušča se vedno odpre še izpustni ventil.

Pri nenadnem padcu tlačne razlike pod določeno vrednost, kar je lahko posledica padca tlaka v dovodu (vodovodno omrežje) ali porasta tlaka pri odjemalcu v primeru okvare, se izpustni ventil odpre in izprazni srednjo tlačno komoro. Morebitna kontaminirana se preko tega ventila odvede iz armature in posledično sistema v okolico.

Prednosti

  • popolnoma avtonomno delovanje (brez dodatnih elementov v sistemu),
  • minimaliziranje potencialnih tveganj na priključnih mestih hidrant / odjemalec (preko sistema gibke cevi),
  • zaščita vodovodnega omrežja pred vdorom onesnažene vode do vključno 4. kategorije tekočin (po EN 1717),
  • kompaktna zasnova armature z BA sistemskim ločevalnikom in zapornimi ventili v enotnem ohišju,
  • namestitev na obstoječe hidrantne priključke,
  • enostavno vzdrževanje, zaradi majhnega števila, lahko dostopnih sestavnih delov (kartuša, protipovratni ventil),
  • BA sistemski ločevalnik DN20 ali DN40 z DVGW certifikatom.
     

Podjetje Belco Armaturen je že vrsto let sinonim za kvalitetno opremo in strokovno podporo na področju opreme za preskrbo s pitno vodo. Celovite sistemske rešitve podjetja so plod njihovega lastnega razvoja, načrtovanja, proizvodnje ter dobrega poznavanja področja preskrbe z vodo. Vsi produkti podjetja Beulco Armaturen ustrezajo najstrožjim tehničnim predpisom in standardom.

Nazaj na vrh